Nieuwe kerk

Bezoekwerk

Bezoeken van zieken, ouderen en welkomstbezoeken

In onze wijkgemeente zijn er bezoekdames actief. Zij bezoeken bejaarde en zieke gemeenteleden. Maar ook nieuw ingekomen in de Hervormde Gemeente heten zij welkom. Tevens brengen zij een bezoek na de geboorte van een baby. Diverse gemeenteleden zijn bij dit bezoekwerk betrokken. Het bezoek voor wijken Nieuwe Kerk en Oude Kerk wordt centraal gecoördineerd.


Ouderen pastoraat

De kerkenraad heeft bezoekbroeder Jan Kroon bereid gevonden om ter ondersteuning van de pastorale ouderlingen een aantal ouderen in onze wijkgemeente te bezoeken.


Vrouwen Contact Groep (VCG)

Bezoek aan zieken, nieuwe gemeenteleden en na de geboorte van een baby:

- Mevrouw Coby Wiesenekker, 526 12 84

- Mevrouw Clarie Kos, Rembrandtlaan 66a, tel. 5257273