Nieuwe kerk

Inhoud van de diensten

INHOUD VAN DE DIENSTEN

KERKDIENSTEN
De kerkdiensten worden gehouden in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28. De morgendienst begint om 09:30 uur. Enkele malen per maand is er een middagdienst, die meestal om 17:00 uur begint. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. De kerkdiensten duren ongeveer anderhalf uur.

Zingen tijdens de diensten
Tijdens de diensten wordt er gezongen uit Psalmen in de oude berijming en het Liedboek van de Kerken. Bij de ingangen van de kerk liggen altijd Bijbels en liedboeken, voor als u deze zelf niet bezit of een keer vergeten bent. De begeleiding van de zang is met het orgel, maar regelmatig ook door een band. In het laatste geval worden er ook liederen buiten de Psalmen en het liedboek gezongen; de liedteksten worden in dat geval geprojecteerd.

Diensten beluisteren
Kunt u (tijdelijk) de kerkdiensten niet bezoeken, of wilt u een dienst terugluisteren? Dit kan via de pagina Diensten terugluisteren onder "Mediatheek". U kunt ook terecht op kerkdienstgemist.nl of via deze website de speciale app downloaden. Ook is er de mogelijkheid om via een cd-speler de diensten te beluisteren. De heer Louis de Groot, Blaricummerstraat 24, tel. 035-5256820, draagt zorg voor deze prekendienst. Bij hem kunt u ook cd's bestellen van preken die u nog eens wilt horen.
Kunt u langdurig niet bij de diensten aanwezig zijn? Elke zondag worden de diensten van alle wijkgemeentes van de Hervormde Gemeente Huizen uitgezonden via de kerkradio. Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, telefoon 035-656 68 23.


Bijzondere diensten

Regelmatig zijn er diensten met een specifiek karakter, zoals diensten waarin de sacramenten (de Heilige Doop en het Avondmaal) of een speciaal thema centraal staan. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de wijkagenda en in het Huizen Kerkblad. Ook is er regelmatig de gelegenheid om na de dienst een kopje koffie, thee of een glas limonade te drinken.

HEILIGE DOOP
Bediening van de Heilige Doop vindt in principe één keer in de twee maanden plaats. De datum waarop deze bediening geschiedt is afhankelijk van het aantal dopelingen. De doopdiensten zullen vooraf in het wijkbericht van de wijkgemeente Nieuwe Kerk van het kerkblad worden afgekondigd. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de wijkpredikant of scriba. 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
In 2016 zal de bediening van het Heilig Avondmaal plaats vinden op de volgende zondagen: 14 februari, 5 juni, 25 september en 4 december. In 2017 zal het zijn op: 11 februari, 13 mei, 15 juli, 7 oktober en 9 december. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt in de morgendienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. Op de zaterdag, voorafgaande aan de viering, wordt om 19.00 uur „een uur van bezinning en gebed“ gehouden in de Nieuwe Kerk. Deze bijeenkomst wordt gehouden voor alle wijkgemeenten van onze Hervormde Gemeente van Huizen.

PROJECTZONDAGEN
Op de projectzondagen is er speciale aandacht voor de leerlingen van de basisschool. De schoolprojecten met een bijbels onderwerp, waarmee de kinderen de voorafgaande week zijn bezig geweest, worden in de Eredienst afgesloten. Bij de ingangen van de kerk en in de kerkzaal kan bekeken worden wat de kinderen die week op school hebben gemaakt n.a.v. het onderwerp. Deze diensten zijn ook een goede gelegenheid om de NIeuwe Kerk te bezoeken als u niet zo gewend bent om regelmatig naar de kerk te gaan. De data van de projectzondagen kunt u vinden in de wijkagenda.

BID- EN DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
Biddag voor gewas en arbeid is de tweede woensdag van maart. Dankdag voor gewas en arbeid is de eerste woensdag van november. Op deze dagen vindt in de Nieuwe Kerk de dienst plaats om 19:45 uur. Voor de kinderen van de basisschool is er die middag een speciale dienst in de Zenderkerk. Deze dienst vindt plaats in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk.

ANDERE DIENSTEN
Zie voor andere bijzondere diensten de wijkagenda van de Nieuwe Kerk.