Nieuwe kerk

Wijkindeling

WIJKINDELING

De Hervormde Gemeente Huizen kent vier wijkgemeentes. Elke wijkgemeente bedient in principe het gedeelte van Huizen binnen de hieronder genoemde wijkgrenzen. Bezoekt u altijd de Nieuwe Kerk, maar woont u niet binnen de wijkgrenzen? Dan horen wij dit graag van u. Zo kunnen we er onder andere voor zorgen dat ook u regelmatig ouderlingenbezoek ontvangt (zie: voorkeurslidmaatschap, hieronder).

Wijkgrenzen

De wijkgemeente Nieuwe Kerk kent de volgende grenzen:

Crailoseweg, Nieuwe Bussummerweg, Engweg, Plaveense weg, Gooilandweg vanaf nr. 98 evenzijde, Randweg. Alleen de Gooilandweg behoort als grensstraat tot onze wijkgemeente. Van “Voor Anker” behoren alleen het Zorgcentrum en de inleunwoningen (Oranje Nassauplein 73 t/m 99) tot onze wijkgemeente. Daarvan valt het Zorgcentrum (Oranje Nassauplein 101 t/m 201) onder de pastorale zorg van Ds. J.H. van Daalen, daarbij bijgestaan door de ouderlingen Cor Heutink.

Voorkeurlidmaatschap

De wijkgemeente Nieuwe Kerk kent ook gemeenteleden die buiten de boven genoemde wijkgrenzen wonen. Wilt u of uw gezin gebruikmaken van het voorkeurlidmaatschap? Vul dan het mutatie-formulier in dat u vindt bij de uitgangen van de kerk of neem contact op met het Kerkelijk Bureau: kerkelijkbureauonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl. 

Leden die via voorkeurslidmaatschap lid geworden van de wijkgemeente Nieuwe Kerk zijn toegevoegd aan één van de hieronder genoemde secties. 

 

Sectie-indeling

Ten behoeve van een goede bearbeiding is de wijkgemeente verdeeld in secties en pastorale eenheden (één bezoekadres). Gestreefd wordt elk pastoraal adres eenmaal in de twee jaar te bezoeken. Het is dan fijn als alle leden van het gezin bij (een gedeelte) van het bezoek aanwezig zijn. Ouderen worden indien mogelijk vaker bezocht. Helaas gebeurt het incidenteel dat op een pastoraal adres, om redenen van verschillende aard, al lange tijd geen bezoek is geweest. Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven, zodat deze situatie kan worden hersteld. Als u extra bezoek nodig hebt of om andere (pastorale) redenen van gedachten wilt wisselen, dan is uw sectieouderling het eerste aanspreekpunt. Indien nodig kan hij in samenspraak met u onze predikant of iemand via het pastoraal overleg inzetten. 

Sectie indeling na opheffing van sectie 6 en invoering van de pastorale commissie sectie 7. De eerst genoemde straten zijn min of meer alle straten van de betreffende secties in de wijkgemeente. (Er kunnen dus straten bij zijn waar op dit moment geen gemeenteleden wonen.) De in cursief aangegeven straten zijn straten behorend tot andere wijkgemeenten waar geperforeerde wijkgemeenteleden van de Nieuwe Kerk wonen. 


Sectie 1: Jacob Boon,  tel. 06-2271074
Van Driellaan, Gerbrandylaan, Van Houtenlaan, Nolenslaan, Piersonlaan, Schokkinglaan, Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Aalberselaan, Mackaylaan, Van Limburg Stirumstraat, Van der Duin van Maasdamlaan, Van Hogendorplaan, Colijnlaan. Dr. Kuyperlaan. 
Perforaties Bussum en Naarden. 
Hooghuizenweg, Jagersweg, Crailoseweg, Populierenlaantje, Wildweg, Naarderstraat. 


Sectie 2:  Martin Slingerland, tel. 879 51 58
Talmastraat, Thorbeckestraat, De Sav. Lohmanlaan (excl. even nr.42-46), Dr. De Visserlaan, Alberdastraat, Schaepmanlaan, Rembrandtlaan (nr.22-80; 27-43), Dr. Kuyperlaan (nr.28-44). Berlagestraat, Prof. Slothouwerstraat, H.de Keijzerstraat, J. van Campenstraat, Gooilandweg (nr. 162-248), K.P.C. de Bazelstraat, L.de Keijstraat, Zuiderweg, Dahliastraat, Seringstraat, Eemnesserweg, Narcisstraat, Blaricummerstraat (oneven), Haardstedelaan (nr.16-60; 7-27).
Perforaties Laren, Zeewolde.
Jan van Brakelstraat, Ceintuurbaan, Ambonlaan, Opperweg, Duiker, Kotter.

Sectie 3:  Jitze Moll, tel. 5268901 
Lage Laarderweg, Jan Steenlaan (excl. even nr.24-64), Ruysdaellaan, Kastanjelaan, Hoge Kampweg, Iepenlaan, , Rembrandtlaan (nr.2-20; 1-25), Frans Halslaan, Dr. Kuyperlaan (zonder nr. 28-44), Johannes Vermeerlaan, De Sav. Lohmanlaan (even nr.42-46),  Dr. Lelylaan. Blaricummerstraat.
Perforaties Blaricum.
Vrouwenzand, Maasland, Akkerweg, Gooimeerpromenade. 


Sectie 4: Willem Kuipers, tel. 06 12 73 01 20
Ceintuurbaan, Brede Englaan, Beursweg, Nieuwe Kerklaan, Lindelaan, Tussenweg, Smallelaan, Wijgert Kooijlaan, Alidalaan, Haardstedelaan (nr. 2-14; 1-3), Blaricummerstraat (even).
De Ruyterstraat, Kon. Julianastraat, Trompstraat, Middenweg, Zeeweg, Jotterpad, Witte de Withstraat, Tuinstraat, Schoolstraat, Slotplaats Eeshof, Piet Heinstraat, Schipperstraat.

Sectie 5: Maarten Veerman, tel. 5241812
Kon. Wilhelminastraat, Kon. Wilhelminaplein, Langestraat, Vijfhoekstraat, Rozenstraat, Rozenhof, Gooilandweg (nr.50,60 en 98-160), Crocusstraat, Hyacinthstraat, Bloemenweg, Tulpstraat, Haardstedelaan (nr. 62-88 29-63 ). 
Perforaties Almere. 
Elleboogstraat, Engweg, Scheepswerf, IJsbaankade, Burg Munnikhuizenstraat, Oranje Weeshuisstraat, Havenstraat, Vissersstraat, Plein 2000, Valkenaarstraat, Plaveenseweg, T
aanderstraat, Antillenstroom, Zuiderzee, Labradorstroom. Disselweg, Herik, Vecht, Marter, Eekhoorn, Eland, Duiker, Gooierserf. 


Sectie 7: Jan van de Beek, tel. 06 204 00 968
Oranje Nassauplein inleunwoningen 73 t/m 81, Jan Steenlaan " op de Ree" (even nr. 24-64).       
Alle adressen van wijkgemeenteleden die ouder dan 80 jaar zijn. 


Sectie 8:  vacant
Zorgcentrum Voor Anker kamers 101-201, Oranje Nassauplein zorgwoningen 82 t/m 99.