Nieuwe kerk

Wijkpredikant en kerkenraad

WIJKPREDIKANT EN KERKENRAAD

Predikant: 
Ds. B.J. (Bas) van der Graaf
Kon. Wilhelminastraat 12a
1271 PH Huizen
Tel. 06 14 56 59 65
bjvandergraaf@hervormdhuizen.nl


Ds. F.A.(Frans) van Velzen
Harderwijkkade 11
3826 BE Amersfoort
Tel. 06 27 51 92 60
fvanvelzen@hervormdhuizen.nl

 

Preses
Peter Wiesenekker, Groen van Prinstererlaan 36, 1272 GC, tel. 5261284, e-mail: p.a.wiesenekkeronleesbaarsolconmailonleesbaarnl

 

Scriba

Pieter  van Woerden, Schipperstraat 34, 1271 VD Huizen, tel. 06 30 320 886
nieuwekerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
 
Evangelisatieouderling
Wijgert Van As, Hoge Kampweg 5, 1272 HV, tel: 5265313,
e-mail: wijgertvanasonleesbaargmailonleesbaarcom

 

Jeugdouderling

Leendert Gooijer, Schoolstraat 17, 1271 SC, tel. 5269557

e-mail: leendertgooijeronleesbaarhotmailonleesbaarcom

Harmen Tanghe, Jotterpad 5, 1271 XA, tel. 0641981815

e-mail: harmentangheonleesbaargmailonleesbaarcom 

 

Ouderling Gemeenteopbouw
Ben Smit, Laantje van Bruijn 39, 1262 AT, Blaricum, tel. 06 110 22 579
e-mail: ben.smit1onleesbaargmailonleesbaarcom

 


Ouderlingen met bijzondere opdracht
Scriba Algemene Kerkenraad

Henk Klein,  Elleboogstraat 2, 1271 RG, tel: 5259440,
e-mail: scribaonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Voorzitter Hervormde Jeugdraad (HJ)

Jan Willem van Tongeren, Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX Huizen, tel. 06 836 35 247
e-mail: jw.tongerenonleesbaargmailonleesbaarcom

Diaken De Brug
Henk Kooij, Ambonlaan 84, 1276 NJ Huizen tel. 5268866
e-mail: henk.kooij@solconmail.nl


Sectie-ouderlingen

Jan van de Beek, Lindenlaan 53, 1272 AW Huizen, tel. 06 204 009 68
e-mail: nett_anonleesbaarhotmailonleesbaarcom
Jacob Boon, Slingerweg 25, 3896 LD Zeewolde, tel. 06 227 107 44
e-mail: jacobboon81onleesbaargmailonleesbaarcom

Willem Kuipers, Jagersweg 10, 1272 AL Huizen, tel. 06 156 768 41
e-mail: willemagkuipersonleesbaarliveonleesbaarcom
Jitze Moll,  de Ruyterstraat 57, 1271 ST, Tel: 5268901,
e-mail: molljonleesbaarziggoonleesbaarnl          
Martin Slingerland, Antilope 55, 1273 GB Huizen, tel. 879 51 58
e-mail: martinslingerlandonleesbaargmailonleesbaarcom
Maarten Veerman, Piersonlaan 17, 1272 JR, tel: 524 18 12,
e-mail: maartenveermanonleesbaarhotmailonleesbaarcom

Ouderlingen-kerkrentmeester

Joost Kasbergen, Rembrandtlaan 31, 1272 GM, 06 265 78 820,
e-mail: kasbergenonleesbaargroningeronleesbaarnl
Rutger Kriek, Schaepmanlaan 4, 1272 GJ, 694 75 98,
e-mail: rutgeronleesbaarkriekonleesbaareu
Andy Makkinje, Lage Laarderweg 11, 1272 JA, 06 218 55 230
e-mail: makespaceonleesbaarhotmailonleesbaarnl
Jaap Molenaar, Iepenlaan 14, 1272 HX Huizen, tel. 06 230 24 559,
e-mail: jaap_molenaaronleesbaaryahooonleesbaarie

Diakenen
Adrie Boon, Slingerweg 27, 3896 LD, Zeewolde, 036 531 97 11,
e-mail: alblashoeveonleesbaartelfortonleesbaarnl

Tim Kooij, Vecht 26, 1273 WJ Huizen, 06 518 95 385,

e-mail: timonleesbaarkooijonleesbaarnu

Stefan van der Poel, Wagenweg 10, 1276 XW Huizen, 06 190 50 988,
e-mail: poelvdonleesbaarhotmailonleesbaarcom

Johan Westland, Naarderstraat 176, 1272 NN, 524 42 51,
e-mail: johanonleesbaarwestlandfamilyonleesbaarnlModeramen
Ds. B.J. (Bas) van der Graaf  /  Ds. F.A.(Frans) van Velzen

Peter Wiesenekker, preses
Pieter van Woerden, scriba
Ben Smit, ouderling gemeente opbouw

Hulpverlening/ Diaconaal contactpersoon

Johan Westland,  035 524 42 51, 

e-mail: johan@westlandfamily.nl

Pastoraal bezoekwerk 80+
Aanspreekpunt: ouderling Jan van de Beek, Lindenlaan 53, tel. 06 204 009 68,
e-mail: nett_anonleesbaarhotmailonleesbaarcom

Bezoekbroeders en -zusters,
Hans Brasser, Herik 35, 1273 AX Huizen, tel. 525 29 61
Cor Heutink, Rembrandtlaan 7, 1272 GM Huizen, tel. 526 34 77,
Gert van de Ridder, Nolenslaan 4,  1272 JT Huizen, 526 02 23
Joke Westland, Baanbergerweg 15, 1272 WN Huizen, 06 471 611 01
Alien Zeeman, Hooghuizenweg 8, 1272 CA Huizen, 524 14 24


Wijkadministratie:

De heer Albert Zeeman, Engweg 7 tel. 526 12 57,
e-mail: ledenadministratienieuwekerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

 

Kosterteam:
Joost Kasbergen 06 265 788 20
e-mail: kosternieuwekerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl


Organisten:

De heer Richard Vos, Opperweg 20, 1276 AN tel. 5266865 e-mail: foximperiumonleesbaarmeonleesbaarcom

De heer Warno Ruting tel.: 0348-499 556 MOB.: 06 294 58 588. e-mail: warnorutingonleesbaarhotmailonleesbaarcom