Oude Kerk

Bezoekwerk

Als wijkgemeente bezoeken we leden en niet-leden regelmatig. Er zijn diverse commissies voor:

Bejaardenbezoek
Deze commissie heeft als doel ouderen van de wijkgemeente te bezoeken.
Contactpersoon is:
Astrid Brasser, Ceintuurbaan 21, 525 26 79

Ziekenbezoek, welkomstbezoek en kraambezoek
Deze commissie heeft als doel contacten binnen de wijkgemeente te leggen. De leden van de commissie leggen onder andere kraambezoeken, ziekenbezoeken en welkomstbezoeken af.

Ziekenbezoek contactpersoon is:
Astrid Brasser, Ceintuurbaan 21, 525 26 79

Welkomstbezoek contactpersoon is:
Geralda Rebel, Sloep 80, 526 94 58

Kraambezoek contactpersoon is:
Astrid Brasser, Ceintuurbaan 21, 525 26 79