Oude Kerk

Catechisatie

Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen. Dat is catechisatie! Samen groeien in je geloof en tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus komen. In de Oude Kerk is er voor elke leeftijdsgroep een aparte catechesegroep:

10 t/m 11 jaar
Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen zal ook dit seizoen de zogenaamde basiscatechese gegeven worden, op maandagmiddag van 16.00 - 16.45 uur in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk.  

12 t/m 15 jaar
Ook dit jaar zal, samen met de wijkgemeente Nieuwe Kerk, voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar mentorcatechese/huiscatechese worden gegeven. De predikant wordt terzijde gestaan door mentoren, die onder zijn leiding mee zullen werken aan de catechese.  

16 t/m 18 jaar en ouder
De jongeren van 16 en 17 jaar krijgen catechisatie van ds. Van ’t Hof; ditzelfde geldt voor jongeren van 18 jaar en ouder.  

Catechese verstandelijk gehandicapten
De catechese voor mensen met een verstandelijke beperking wordt gegeven door mevr. N. Alta-Verhoef en mevr. A. Visser-van Wessel op donderdagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. Alta, tel. 525 86 50.

Belijdeniscatechese
Wil je belijdeniscatechesatie volgen, met als doel om eventueel belijdenis te doen, dan ben je van harte welkom op de belijdeniscatechese onder leiding van de wijkpredikant.  Neem hierover contact op met de kerkenraad.