Oude Kerk

Kringwerk

Er zijn allerlei kringen actief in de wijkgemeente Oude Kerk. Jongen, ouderen, gezinnen, voor iedereen is een passende kring te vinden.

WijkbijbelkringIn het komende seizoen hoopt ds. Van ’t Hof weer de wijkbijbelkring te leiden. Iedere maand komen zij samen.In dit seizoen gaan we lezen in het Nieuwe Testament. Wij hopen met elkaar de brief van de apostel Jacobus te bespreken.We beginnen om 20.00 uur in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk. Ontmoetingskring ‘Oorsprong’Deze kring is ontstaan door een samenvoeging met de kring ‘Wonder’. Beide kringen zijn zes jaar geleden gestart vanuit een Oriëntatiekring o.l.v. evangelist Jan Verkerk. De kring komt eens in de drie weken bijeen op dinsdagavond. Met elkaar wordt het Bijbelboek Handelingen gelezen. Inlichtingen bij Janny Joosse, tel. 5267264; e-mail: jannyjoosse@tele2.nl Bijbelkring Driftweg 33Dit is een kring voor vrouwen en wordt elke derde woensdagochtend van de maand gehouden op Driftweg 33. Inlichtingen bij mevr. S. Westland-Koelewijn, tel. 5260585.  ZondagavondkringDeze kring komt bijeen op de derde zondag van de maand. Inlichtingen: dhr. P. Joosse, Joost Banckertstraat 1, tel. 5267264. LidmatenkringDeze kring is bedoeld voor hen die korter of langer geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd en verdere verdieping willen ontvangen. Deze kring komt elke maand bijeen op zondagavond. Informatie bij dhr. M. Veerman, Laantje van Hynckes 33, tel. 5260171. GesprekskringDeze kring komt maandelijks bijeen op zondagavond. Informatie bij dhr. T. Domburg, Arie de Waalstraat 31, tel. 5266789. Vrouwen-koffie-ochtend op de woensdagmorgenElke maand komen we als vrouwen van de gemeente bij elkaar en verdiepen ons in Gods Woord. We drinken eerst gezellig wat met elkaar en beginnen dan met zingen en gebed. Daarna lezen we samen uit de Bijbel en gaan in groepjes (of in de grote groep) de vragen bij de Bijbelstudie bespreken. Iedereen is van harte welkom! Vanaf 9.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 9.45 uur begint de ochtend. Deze duurt tot ongeveer 11.30 uur.Als je nog kleine kinderen thuis hebt, kan je ze ook rustig meenemen. We komen elke eerste woensdag van de maand bij elkaar bij kringleden thuis.Contactpersoon: Joke van 't Hof, tel: 035-5251348 of jccvanthof@solcon.nl ZondagavondbijbelkringDeze kring komt maandelijks op zondagavond bijeen. Informatie bij dhr. A.H. Teeuwissen, Dr. Willem Dreeslaan 2, tel. 5240148. JongerenkringDe jongerenkring is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen en wordt geleid door ds. Van ’t Hof. De Jongerenkring begint om 20.00 uur en komt samen in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk.