Zenderkerk

Bezoekwerk

Pastorale hulp voor de wijk
Pastor betekent: herder. Een herder zorgt voor zijn schapen. Hij geeft ze extra zorg en aandacht als ze ziek of gewond zijn. Hij springt voor ze in de bres bij gevaar. Wij geloven in Jezus als onze Herder. Hij zegt zelf: “ik ben de goede herder”. Het pastoraat in onze gemeente ontvangen wij allereerst van de Heer Jezus zelf, Hij is onze pastor.

Vervolgens zijn we geroepen Jezus te volgen. Dat betekent: zorgen voor elkaar, oog hebben voor elkaars behoeften en noden naar lichaam en ziel. Voor elkaar in de bres springen bij gevaar.

Tenslotte zijn sommigen in de gemeente in het bijzonder aangesteld om de pastorale zorg van de hele gemeente te stimuleren en die zelf te geven. Dit zijn de pastorale ouderlingen, de predikant, en de psycho-pastorale medewerkers.

U kunt altijd direct een beroep doen op uw/jouw sectieouderling (zie de sectie-indeling achterin deze gids) of op de predikant. Met het psycho-pastorale team kan via de predikant contact worden opgenomen.

Ouderenpastoraat
Om het pastoraat voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder extra aandacht te kunnen geven, is ds. B. den Butter  aangesteld. Wanneer extra pastorale zorg nodig is kunt u een beroep op hem doen, tel. 06 126 047 86, e-mail: bdenbutter@hervormdhuizen.nl

Crisispastoraat
Wanneer u/jij in een in situatie terechtkomt die u/jij als moeilijk ervaart, kunt u/jij altijd een beroep doen op de predikant of een pastorale ouderling. Wat ervaren wordt als ‘crisis’ in het leven verschilt per persoon. Voel je vrij om begeleiding te zoeken in en van Gods kerk als u/jij denkt dat nodig te hebben. De predikant is als het gaat om ‘crisispastoraat’ de eerste aanspreekpersoon.

Psycho-Pastorale Hulpverlening
Het gaat hierbij om extra pastorale hulp voor gemeenteleden die te maken hebben met allerlei zorgen en moeiten. Enkele zusters en broeders uit onze wijk leggen zich hierop toe en hebben ook cursussen gevolgd om zich hierin te bekwamen. Zij zijn bereid voor kortere of langere periode met u/jou op te trekken.

Contactpersoon voor aanmelding en doorverwijzing is ds. Gerben Roest, tel: 5239516, e-mail: gjroestonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

VrouwenContactGroep
De Vrouwen Contact Groep heeft als doel contacten binnen de (wijk)gemeente te leggen en te onderhouden. De groep is samengesteld uit vrouwen van de wijkgemeenten Zenderkerk en Meentkerk. De bezoekdames voor wijkgemeente Zenderkerk maken deel uit van de sectieteams. Zij leggen voornamelijk bezoeken af binnen hun eigen sectie. Het betreft: welkomstbezoek aan leden die in de wijk zijn komen wonen; kraambezoek; bezoek aan (chronisch) zieken; bezoek aan thuisluisteraars; bezoek aan rouwdragenden; bezoek aan eenzame gemeenteleden.

Wanneer iemand bezoek wenst, of iemand kent die bezoek zou moeten en/of willen krijgen, kan dat via de sectieouderling(en) of via de contactpersoon van de Vrouwen Contact Groep doorgegeven worden.

Contactpersoon voor de wijkgemeente Zenderkerk is:
Ali Kos-Boor, tel. 5260685, e-mail: alikos52onleesbaarhotmailonleesbaarcom.

Diaconale hulp voor de wijk
Diaken betekent: dienaar. Diaconaat is dus een woord wat wil zeggen: de kerk wil dienstbaar zijn. Deze dienstbaarheid is kenmerkend voor Jezus Christus. Hij waste op een dag de voeten van zijn discipelen, als voorbeeld van dienstbaarheid. Hij gaf zelfs zijn complete leven weg, aan het kruis, om ons zo het ware leven met God te geven. Dienstbaarheid is daarom kenmerkend voor het christen zijn en het kerk zijn.

Sommigen zijn in de kerk in het bijzonder aangesteld om deze dienstbaarheid te bevorderen en zelf te verlenen, dat zijn de diakenen. Als u op de een of andere manier hulp nodig heeft, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met een diaken. Daar zijn diakenen voor. Bij hele concrete zaken, zoals praktische hulp en financiële zorgen, willen zij u/jou helpen.

Diaconaal aanspreekpunt Zenderkerk
Mocht u financiële zorgen hebben, heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in of rond het huis of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een andere vraag van diaconale aard? Neem dan contact op met uw diaconaal aanspreekpunt:

Jan Honing, tel. 035-5255796, e mail: jan.honingonleesbaarplanetonleesbaarnl