Zenderkerk

Catechisatie

Catechisatie
Catechisatie komt van een Grieks woord dat onderwijzen betekent. Catechisatie is een bijzondere vorm van onderwijs: je kunt er leren wat het betekent om christen te zijn, een volgeling van Jezus Christus.

De catechisatie op de maandag-, woensdag- en donderdagavond wordt op een interactieve manier gegeven. Voor alle catechisanten wordt het onderwerp van de avond gepresenteerd door de dominee. Vervolgens gaan de jongeren van dezelfde leeftijd onder leiding van twee mentoren in groepjes van ongeveer 10 mensen uit elkaar en wordt het onderwerp met elkaar uitgediept.

Bij de catechisatie wordt gebruik gemaakt van de door de HGJB ontwikkelde catechesemethoden „Leer en Leef” op de maandagavond en „Follow Me Next” op de donderdagavond. Informatie over de catechesemethoden vindt u op de website van de HGJB (www.hgjb.nl ) onder de rubriek „Catechese/Onderwijs”.

Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd voor de catechese. Een uurtje in de week er tussenuit en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar wat het geloof in God voor jou persoonlijk kan betekenen, is van onschatbare waarde om te groeien in geloof en te komen tot een persoonlijke keuze voor Jezus Christus.

Het team van mentoren staat o.l.v. de wijkpredikant.

De indeling is als volgt:           
maandagavond 19.30 - 20.30 uur:         12 t/m 15 jaar;
donderdagavond 19.30 - 20.30 uur:       16 jaar en ouder;

Voor informatie kun je kunt contact opnemen met jeugdouderling en/of wijkpredikant:

Aart Schaap, tel. 06-40233912 en e-mail: aartschaaponleesbaarhotmailonleesbaarcom
Ds. Gerben Roest, tel: 5239516 en e-mail: gjroestonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Belijdeniscatechese

Belijdenis doen betekent: zelf ‘ja’ zeggen tegen God. Je spreekt uit dat je zelf met hart en hoofd gelooft in God zoals we Hem door Jezus en door de Heilige Geest leren kennen. Soms komt deze belijdenis heel geleidelijk voort uit een opvoeding waarin je met God vertrouwd bent gemaakt, soms gaat het door allerlei vragen en twijfels heen. De belijdeniscatechese werkt toe naar een belijdenisdienst op zondag 12 mei 2019. Om deze catechese te volgen hoef je jezelf niet vast te leggen op deze belijdenisdatum. Je kunt ook meedoen om te testen waar je nu eigenlijk staat, om te leren, je vragen te stellen en te groeien. Heel wat deelnemers in het verleden ontdekten dat de belijdeniscatechese ook een weg kan vormen waarin je over drempels heen mag stappen, waarin de zekerheid over je geloofsbelijdenis groeit.

Voor meer informatie en/of opgave kun je contact opnemen met: Ds. Gerben Roest, tel. 035-5239516, email: gjroest@hervormdhuizen.nl. De belijdeniscatechese zal in principe plaatsvinden op maandagavond van 21:00-22:00. Er is komend seizoen ook op woensdagavond geregeld een groep samen, enkele mensen die belijdenis willen gaan doen samen met enkele deelnemers aan de afgelopen Alpha die verdieping zoeken, om de 2/3 weken van 20.30-22.00.

Dit willen wij zijn voor alle kinderen en jongeren van de Zenderkerk

Als gemeente willen we een thuis zijn voor jong en oud. Een plek waar mensen thuis komen en daar God, elkaar en zichzelf vinden. In het jeugdwerk doen we dit door de geloofsontwikkeling van de kinderen, jongeren en jong volwassenen centraal te stellen waarbij we veel waarde hechten aan kennis over God en de Bijbel en aan het kennen van de jongeren (gekend worden). We willen samen met de kinderen en jongeren Jezus volgen (zie: www.mijnzenderkerk.nl/daan/).

In de visie op het jeugdbeleid stellen we de geloofsontwikkeling centraal. De geloofsontwikkeling stellen we centraal door ons af te vragen:

 • Waar zit een jongere in zijn (geloofs)ontwikkeling,
 • Wat heeft hij/zij dan nodig en
 • Wat vraagt God hierin van ons als ouder, jeugdleider en gemeente.

In deze vragen komen drie personen voor namelijk: God, de jongeren en ik (die laatste bent u). Door deze vragen leggen we het accent eerst op God en vervolgens op de jongeren. Het is God die met onze jongeren aan de gang gaat en wij mogen daarin een middel zijn om onze jongeren aan Hem en Zijn gemeente te binden.

Hiermee willen we binding creëren, binding aan God en aan Zijn gemeente.

Binding ontstaat langzaam in een continu proces van interactie tussen mensen en/of in wisselwerking met de relevante context. Een relevante context is een groep, het bedrijf of het klantensysteem. De binding van het individu ontstaat door een voortdurend proces van betekenisgeving en selectie. Ieder individu bepaalt wat er toe doet. Het begint dat we geloven dat God de binding initieert. Door Zijn genade maakt hij binding met Hem mogelijk.

In de visie op jeugdbeleid willen we – als gemeente - voor jongeren relevant zijn door middel van drie aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden zijn:

 • De activiteiten,
 • De omgeving en
 • Het individu.

Beginnend bij het individu. Hiervoor wordt er een start gemaakt met het jongerenpastoraat. Bij de omgeving kun je denken aan de ouders, de jeugdleiders en de gemeenteleden. Zij spelen een belangrijke rol in het geven van een veiligheidsgevoel bij kinderen, in het voorleven van het geloof of in het bediscussiëren van zaken waar jongeren over nadenken. Activiteiten zijn zaken als bijvoorbeeld catechese of een spel. Activiteiten willen we in een projectgroepje organiseren, bestaand uit jongeren en volwassenen.

De situaties waarin dit allemaal gebeurd is als volgt gecategoriseerd:

 • In de dienst
 • In de wijk
 • Bovenwijks

In deze situaties komen verschillen type initiatieven voor:

 • Inhoudelijke initiatieven (gericht op de Bijbel)
 • Sociale initiatieven (gericht op onderling contact en contact met andere generaties)
 • Activerende initiatieven (jongeren taak en verantwoordelijkheid geven).

Ieder aandachtsgebied heeft zijn eigen insteek en belicht zijn eigen aspecten. Per aandachtsgebied willen we in verschillende situaties verschillende initiatieven organiseren. Hierdoor willen we verschillende ‘haakjes’  organiseren, waarop een kind of jongere - in ieder in zijn eigen selectieproces - kan aanhaken omdat iets of iemand betekenis geeft. Een integrale benadering is hierbij belangrijk. Het leven van jongeren bestaat uit verschillende eilandjes. School, sport, kerkelijke activiteiten, de zondagse dienst (= ‘de kerk/gemeente’). Er is niet per definitie een automatische verbinding tussen deze eilandjes. Zo kan het gebeuren dat een jongere zich gezien weet op catechese, maar niet in ‘de kerk/gemeente’.

Aandachtsgebieden→

↓Situaties

Activiteiten

Omgeving

Individu

In de dienst

 

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Sociaal

Sociaal

Sociaal

Plek & gave

Plek & gave

Plek & gave

In de wijk

 

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Sociaal

Sociaal

Sociaal

Plek & gave

Plek & gave

Plek & gave

Bovenwijks

 

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Inhoudelijk

Sociaal

Sociaal

Sociaal

Plek & gave

Plek & gave

Plek & gave