Zenderkerk

Kringwerk

Bijbelkringen
Het kringwerk is voor mensen die samen met anderen de Bijbel of andere geloofsthema's willen bespreken. Een goede gelegenheid om samen rondom Gods Woord toegerust en bemoedigd te worden. Ook dit seizoen zijn er weer verschillende mogelijkheden:

Bijvanckkring        o.l.v.  Piet Goedegebuure              tel. 5262997, e-mail: goedegebuurepietonleesbaargmailonleesbaarcom
Bijbelkring             o.l.v.  Jaap Hoegee,                      tel. 5265321, e-mail: jaaphoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
Gezinnenkring       o.l.v.  Gert Keijer,                          tel. 5261422, e-mail: gertkeijeronleesbaarkpnmailonleesbaarnl
Vrouwenkring        o.l.v.  Geertruida Rebel                 tel. 5260372, e-mail: agrebelonleesbaarhrebelonleesbaarnl
                                       Gerda Slokker                     tel. 5269423, e-mail: gert.gerdaonleesbaartele2onleesbaarnl
Bijbelkring             o.l.v.  Henriët en Dick Baas           tel. 5259053, e-mail: d.baasonleesbaarsolcononleesbaarnl
Bijbelkring „Joray” o.l.v.  Evert van Vliet                     tel. 5261393, e-mail: evertvanvlietonleesbaarplanetonleesbaarnl

Kringcoördinator is Gert Keijer, tel. 5261422, e-mail: gertkeijer@kpnmail.nl.

Gebedskring Zenderkerk en Chr. Geref. Kerk
Eénmaal per twee weken komt op de woensdagavond in de Zenderkerk de gebedskring Zenderkerk/Christelijke Gereformeerde Kerk bijeen om vreugden en zorgen van de kerkelijke gemeentes waartoe de deelnemers behoren, de samenleving en het persoonlijk leven van mensen, bij God te brengen. De aanvang van de gebedskring is 19:30.
Naast de vaste deelnemers zijn uiteraard nieuwe deelnemers hartelijk welkom. De kring bestaat uit een vaste groep mensen maar het zou heel fijn zijn als zich nieuwe deelnemers bij ons aansluiten. Het is geen voorwaarde om actief aanwezig te zijn en hard op mee te bidden. U, jij mag ook mee luisteren. Ook dan wordt uw, jouw aanwezigheid enorm op prijs gesteld.
Het gebed is immers de ademhaling van iedere Christen en één van de pijlers onder de gemeente.
Er komt steeds een korte herinnering in het „Huizer Kerkblad” (in het wijkbericht) en in „Ons Kompas” (in de rubriek „agenda”).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ina Bout, Labradorstroom 25, 1271 DB, Tel. 06 23859276, inaboutonleesbaarziggoonleesbaarnl