Zenderkerk

Wijkevangelisatie

Missionaire Commissie

De missionaire Commissie (MC) is een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde commissie van bijstand. Zij adviseert de AK gevraagd en ongevraagd over alle missionaire aangelegenheden binnen de Hervormde gemeente van Huizen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het beleid dat de MC maakt. Dat beleid heeft betrekking op: missionaire bewustwording van de gemeente, toerusting van gemeenteleden voor de missionaire taak en de uitvoering van missionaire activiteiten.

Deze Commissie bestaat momenteel uit een vertegenwoordiger van: openstelling Oude Kerk, Werkgroep Zending, De Brug, de diaconie  en de evangelisatieouderlingen uit de vier wijken en de evangelist Jan Verkerk.

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie bezoekt de minder meelevende gemeenteleden uit onze wijk. Zij doet dit door deze mensen met een zekere regelmaat op te zoeken.

We hebben immers als gemeenteleden zorg voor elkaar. Dit geldt ook voor hen die uit het zicht dreigen te raken of zijn geraakt. U helpt al door mensen aan te spreken en/of adressen door te geven wanneer u in uw naaste omgeving merkt dat de betrokkenheid afneemt. U kunt hierbij altijd contact opnemen met leden van de evangelisatiecommissie of met onze evangelisatieouderling Jaap Hoegee, tel: 06-20373761, e-mail: jaaphoegee@gmail.com.

Wilt u de minder meelevende gemeenteleden en de evangelisatiecommissie gedenken in uw gebeden?

De evangelisatiecommissie bestaat uit:
Jaap Hoegee (evangelisatie-ouderling), Marlies Spilt, Jannie Kriek, Henk en Carla Wierdsma
Naast bezoekwerk houdt de evangelisatiecommissie zich ook bezig met de Alpha cursus en de maandelijkse koffieochtenden.

Alpha cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.

VOOR WIE? Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
WAAROM? Op Alpha denk je samen na over inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!
HOE WERKT HET? Dit najaar houden we Alpha via Zoom. De avonden duren van 20.00-21.30 uur. Een ‘gewone’ Alpha begint met een maaltijd, maar nu zul je zelf voor je koffie of thee met iets lekkers moeten zorgen. We beginnen met een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna kijken we een video en is in kleine groepjes alle ruimte om je vragen en gedachten te delen.
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal.

Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
  • Hoe zit het met de kerk?

WELKOM! Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Op woensdag 28 oktober 2020 start een introductie-avond. Voor meer informatie over Alpha kun je terecht op www.alpha-cursus.nl

Vragen of opgeven?
Voor de online cursus kun je je vrijblijvend opgeven via www.alpha-huizen.nl of alphacursushuizen@gmail.com! Ook als je vragen hebt, kun je dit adres mailen.

De Brug

Pioniersplek De Brug
Sinds 2005 zijn er vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 250 nieuwe vormen van kerk-zijn van start gaan: pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen, monastieke initiatieven en meer. Het is alweer jaren geleden dat de Hervormde Gemeente een pioniersplek De Brug is gestart. Kenmerkend voor een pioniersplek is een vorm van kerk-zijn die vernieuwend is; anders is dan de bestaande kerken en waarmee mensen worden bereikt met het evangelie, die anders niet bereikt worden. Vanuit De Brug worden diverse missionaire activiteiten ontplooid in gebouw Silo, Keucheniusstraat 36, Huizen.

Ontmoetingsdienst
Eén van de onderdelen van De Brug is de Ontmoetingsdienst. De Ontmoetingsdienst is een kerkdienst toegespitst op pas-gelovigen en zoekers. De diensten worden gehouden op zondag tussen 10.30 en 11.30 uur in gebouw Silo, Keucheniusstraat 36, Huizen.

Oriëntatiecursus christelijk geloof
De Oriëntatiecursus christelijk geloof is een basiscursus waarin je op zoek gaat naar het verhaal achter het christelijk geloof. De cursus is oriënterend, heeft een objectieve insteek. Aan het einde van de cursus heb je een goed beeld en een map met alle informatie over de achtergrond van het christelijk geloof. De Oriëntatiecursus duurt 7 avonden en een terugkomavond. Info: www.debrughuizen.nl/orientatiecursus.

Ontmoetingskring
Voor hen die niet zo bekend zijn met het christelijk geloof is het mogelijk deel te nemen aan een Ontmoetingskring. De Ontmoetingskring is een plek voor zoekende mensen die voor het eerst of opnieuw belangstelling hebben gekregen voor het christelijk geloof. De deelnemer is op interactieve wijze op zoek naar antwoorden op geloofs- en levensvragen, waarvan de zingeving een belangrijk onderdeel is. Info: www.debrughuizen.nl/ontmoetingskring

Samen de Bijbel ontdekken
Misschien doe je het nooit… Misschien nog nooit echt gedaan… Misschien komt het er gewoon niet van…

… lezen in de bijbel. Doe mee met bijbellezen! We lezen zonder pretentie de bijbel en helpen elkaar om de woorden te verstaan. Wat vind je mooi, wat schuurt, wat is een bemoediging of wat leg je naast je neer? De gespreksleider die de avonden leidt, zal de achtergrond van de tekst verduidelijken en geeft mogelijke interpretaties. Info: www.debrughuizen.nl/sbo

Eten bij De Brug
Zin om samen te eten? Iedere tweede en vierde woensdag van de maand bent u welkom. Tijdens de maaltijd is er volop gelegenheid tot ontmoeting. U kunt zich aanmelden bij Marsela Koldewijn op 06 2373 8471of via etenonleesbaardebrughuizenonleesbaarnl Kosten op vrijwillige basis € 3,50. Info en data: www.debrughuizen.nl/etenbijdebrug

KoffieCreatief
Zin in een praatje, koffie en/of creatief bezig te zijn? Iedere tweede en vierde woensdag van de maand is er in De Brug een inloopochtend van 10 tot 12 uur. Naast de koffie is er ook er de mogelijkheid om creatief bezig te zijn. Onder leiding van een ervaren docent maakt u zelf een mooi werk(je). Info: www.debrughuizen.nl/koffiecreatief

Voor meer info en kalender van alle activiteiten zie: www.debrughuizen.nl

Contactpersoon: Evangelist Jan Verkerk, 06 5799 2829, e-mail: evangelistonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl