Zenderkerk

Kinderwerk

Kinderwerk

Kinderwerk

In het kinderwerk willen we bijdragen aan de geloofsontwikkeling van kinderen door ze te leren wat geloven is en wat geloven inhoudt. We geven ze een goede basiskennis mee en wij laten ze ervaren dat de gemeente veilig is en dat het fijn en opbouwend is om deel uit te maken van onze gemeente.

Geloofsontwikkeling, structuur en methodes
Een heldere structuur die door alle kinderwerkers wordt gehanteerd past goed bij de behoefte van kinderen.
Voor de kinderen van 0-2 jaar is er geen methode, wel een eenvoudige structuur, waarin vooral aandacht voor het kind belangrijk is.
Voor de kinderen van 2-4 jaar is een heldere structuur en continuïteit cruciaal. Met de gebruikte methode komt er een heldere structuur met daarin onder andere bidden, verhaal lezen, zingen, knutselen en praten. De gemeentezaal is verdeeld doormiddel van een kinderhekje. Door de verdeling is het mogelijk om het kinderwerk in te richten op basis van wat een kind kan. Baby, kruiper, loper en kleuter.
Met de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool wordt geoefend met elementen uit de kerkdienst. Bidden, lezen, zingen, Bijbelverhaal en aandacht voor mensen die ziek of jarig zijn. De kinderen kunnen hier actief in participeren. Ook is er ruimte voor verwerking.

Indeling, frequentie, locatie en methode

Groep

Frequentie

Locatie

Methode

0-2 jaar

wekelijks

Gemeentezaal (bij het podium)

-

2-4 jaar

wekelijks

Gemeentezaal (bij de deur)

LEEF! methode

Groep 1 en 2

1 wekelijks

Leerkamer

Vertel het Maar

Groep 3 en 4

1 wekelijks

Consistorie

Vertel het Maar

Groep 5 en 6

2 wekelijks

Kelder

Vertel het Maar

 Om aan te sluiten bij de geloofsontwikkeling is maatwerk mogelijk. Ouders kunnen kiezen:

  • Of zij hun kind uit groep 1 en 2 voor aanvang van de kerkdienst brengen naar het kinderwerk of dat hun kind eerst meegaat naar de kerkdienst.
  • Of zij hun kind uit groep 1 en 2 terugkomt in de kerkdienst tijdens de collecte of bij het kinderwerk blijft tot het einde van de kerkdienst.
  • Of zij hun kind uit groep 3 en 4 elke week of om de week aan het kinderwerk laten deelnemen.

Verwerking
Een goede verwerking helpt om het geleerde beter te laten landen (zeker voor kinderen die meer gericht zijn op ‘doen’). Onder een goede verwerking wordt verstaan het maken van knutselwerkjes en het doen van spelletjes die aansluiten bij het Bijbelverhaal en het hebben van gesprekken over (het toepassen van) het Bijbelverhaal.

Jouw hart maakt een verschil
Kinderwerkers die gericht zijn op de relatie met kinderen en vol zijn van God hebben impact. Daarom willen we de kinderwerkers stimuleren om zich geestelijk voor te bereiden op de les. Een geestelijke voorbereiding wordt aangereikt in het lesmateriaal. Zie ook: http://www.mijnzenderkerk.nl/heb-jij-wat-met-mij/

Als er in de voorbereiding behoefte is om te sparren met iemand. Kijk hiervoor op http://www.mijnzenderkerk.nl/kinderwerk-2 /.