Zenderkerk

Wijkpredikant en kerkenraad

Ledenadministratie

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is en blijft. Mutaties kunt u doorgeven d.m.v. de mutatiekaartjes die u aantreft op de laatste pagina van deze wijkgids of de centrale hal van de Zenderkerk. U kunt de ingevulde mutatiekaartjes (laten) bezorgen bij de ledenadministratie van onze wijk    (Cor Kos Studiostraat 48, 1276 EG Huizen, 5260685) of het kerkelijk bureau (Borneolaan 30 1276 NS Huizen).

Grenzen wijkgemeente Zenderkerk

Randweg, Gooilandweg oneven zijde, Graaf Wichman (uitgezonderd „de Marke”), Eemlandweg, Huizermaatweg, Bovenmaatweg en Aristoteleslaan (tot de bocht).
De oneven zijde van de Gooilandweg, de even zijde van de Huizermaatweg en de even zijde van de Bovenmaatweg tot nr. 68 behoren als grensstraten tot de wijkgemeente Zenderkerk.

Wijkkerkenraad

Predikant
Ds. Gerben Roest, gjroestonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Bijstand in pastoraat
Ds. B. den Butter, Jan van Brakelstraat 9, 1271 WE, Huizen
06 126 047 86, bdenbutteronleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Voorzitter
Rien Verhage, Koedijk 5, 1276 XT Huizen
526 39 55 / 06 445 468 16, rien.verhageonleesbaarsolcononleesbaarnl

Scriba
Henrik Bor, 1276 HD Huizen
524 17 14 / 06 211 125 64, zenderkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

Ouderlingen
Gerard Barmentlo, Haardstedelaan 1, 1271 NK Huizen
06 480 044 30, g.barmentloonleesbaaronlineonleesbaarnl
Jaap Hoegee, Hagedis 20, 1275 BR Huizen
(evangelisatieouderling), 06 203 737 61, jaaphoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
Gert Keijer, Langestraat 69, 1271 RA Huizen
526 14 22, gertkeijeronleesbaargmailonleesbaarcom
Gerhard Rebel, Koedijk 21, 1276 XT Huizen
06 514 162 44, g-rebel@hotmail.nl
Joost Schaap, Keucheniusstraat 24, 1271 BN Huizen
707 04 63, schaapj63onleesbaarhotmailonleesbaarcom
Martijn Spilt, Kon Julianastraat 32A, 1271 SM Huizen
06 538 439 09 / 525 83 87, spiltmartijnonleesbaargmailonleesbaarcom
Peter Visser, Kielzog 16, 1276 GX Huizen
(ouderling Gemeente Opbouw) 06 127 785 21, peterbvisser@gmail.com

Ouderlingen Kerkrentmeester
Jan-Jaap Hoegee, Oude Renbaan 8, 1261 VT Blaricum
06 276 564 49, jjhoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
Ronald Langedijk, Adema v Scheltemln 1, 1292 AH Blaricum
06 131 000 17, r_langedijkonleesbaarhotmailonleesbaarcom
Gerbert Kooij, Want 3, 1276 HC Huizen
06 270 034 33, gerbertkooijonleesbaargmailonleesbaarcom
Marien Timmer, Lijzij 138, 1276 GN Huizen
526 34 15, mjtimmer@online.nl

Diakenen
Jan Otter, Bark 12, 1276 CB Huizen
526 59 78, jan57otteronleesbaargmailonleesbaarcom
Jan Honing, Zenderlaan 10, 1276 EM Huizen
525 57 96 / 06 516 037 00, jan.honingonleesbaarplanetonleesbaarnl
Pim Lubbers, Doolhofstraat 15, 1271 SG Huizen
06 142 492 62, pim.lubbbersonleesbaarhotmailonleesbaarcom
Ben Reurink, Omroeplaan 25, 1276 EV Huizen
751 30 98 / 06 262 710 00, benreurink_@hotmail.com

Ambtsdrager met bijzondere opdracht
Jan Verkerk, De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen
(evangelist), 06-57992829,evangelistonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

A. Schaap Gemeenlandsln 34 1276 AX Huizen (diaken “de Brug”), 526 16 68, aart.schaaponleesbaarziggoonleesbaarnl