Zenderkerk

Wijkpredikant en kerkenraad

Ledenadministratie

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de ledenadministratie up-to-date is en blijft. Mutaties kunt u doorgeven d.m.v. de mutatiekaartjes die u aantreft op de laatste pagina van deze wijkgids of de centrale hal van de Zenderkerk. U kunt de ingevulde mutatiekaartjes (laten) bezorgen bij de ledenadministratie van onze wijk    (Cor Kos Studiostraat 48, 1276 EG Huizen, 5260685) of het kerkelijk bureau (Borneolaan 30 1276 NS Huizen).

Grenzen wijkgemeente Zenderkerk

Randweg, Gooilandweg oneven zijde, Graaf Wichman (uitgezonderd „de Marke”), Eemlandweg, Huizermaatweg, Bovenmaatweg en Aristoteleslaan (tot de bocht).
De oneven zijde van de Gooilandweg, de even zijde van de Huizermaatweg en de even zijde van de Bovenmaatweg tot nr. 68 behoren als grensstraten tot de wijkgemeente Zenderkerk.

Wijkkerkenraad

Predikant
Ds. Gerben Roest                              Gravin. Gertrude 8          1276 MR Huizen
                                                         5239516                         gjroestonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
 
Bijstand in pastoraat
Ds. B. den Butter                               Jan van Brakelstraat 9     1271 WE  Huizen
                                                         06-12604786                                                         bdenbutteronleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
 
Voorzitter
Rien Verhage                                    Koedijk 5                        1276 XT Huizen
                                                         5263955 /                       rien.verhageonleesbaarsolcononleesbaarnl
                                                         06 44546816                  
Scriba
Henrik Bor                                         Want 55                         1276 HD Huizen
                                                         5241714                                                         zenderkerkonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl
                                                         06-21112564                  
Ouderlingen
Gerard Barmentlo                              Haardstedelaan 1            1271 NK Huizen
                                                         06-48004430                   g.barmentloonleesbaaronlineonleesbaarnl
 
Jaap Hoegee                                     Hagedis 20                     1275 BR Huizen
(evangelisatieouderling)                     06 20373761                   jaaphoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
Gert Keijer                                         Langestraat 69                    1271 RA Huizen
                                                         5261422                         gertkeijeronleesbaargmailonleesbaarcom
Gerhard Rebel                                   Koedijk 21                             1276 XT Huizen
                                                         06-51416244                   g-rebel@hotmail.nl
Joost Schaap                                     Keucheniusstraat 24        1271 BN Huizen
                                                         7070463                         schaapj63onleesbaarhotmailonleesbaarcom
Martijn Spilt                                       Kon Julianastraat 32A     1271 SM Huizen
                                                         06-53843909 / 5258387   spiltmartijnonleesbaargmailonleesbaarcom
Peter Visser                                      Kielzog 16                      1276 GX Huizen
(ouderling Gemeente Opbouw)           06 12778521                   peterbvisser@gmail.com
 
 
Ouderlingen Kerkrentmeester
Jan-Jaap Hoegee                               Oude Renbaan 8            1261 VT Blaricum
                                                         06 27656449                   jjhoegeeonleesbaargmailonleesbaarcom
Ronald Langedijk                               Adema v Scheltemln 1    1292 AH Blaricum
                                                         06-13100017                   r_langedijkonleesbaarhotmailonleesbaarcom
Gerbert Kooij                                     Want 3                           1276 HC Huizen
                                                         06-27003433                   gerbertkooijonleesbaargmailonleesbaarcom
Marien Timmer                                  Lijzij 138                         1276 GN Huizen
                                                         5263415                         mjtimmer@online.nl
 
Diakenen
Jan Otter                                           Bark 12                          1276 CB Huizen
                                                         5265978                         jan57otteronleesbaargmailonleesbaarcom
Jan Honing                                        Zenderlaan 10                1276 EM Huizen
                                                         5255796 / 06 51603700   jan.honingonleesbaarplanetonleesbaarnl
Pim Lubbers                                      Doolhofstraat 15             1271 SG Huizen
                                                         06-14249262                   pim.lubbbersonleesbaarhotmailonleesbaarcom
Ben Reurink                                      Omroeplaan 25                   1276 EV Huizen
                                                         7513098 / 06 26271000   benreurink_@hotmail.com
 
Ambtsdragers met bijzondere opdracht
Mijndert Wiesenekker                        Grenspad 38                   1271 XR Huizen
(preses AK)                                       5241899                         mwiesenekkeronleesbaarziggoonleesbaarnl
Jan Verkerk                                       De Ruyterstraat 7            1271 SR Huizen
(evangelist)                                       06-57992829                     evangelistonleesbaarhervormdhuizenonleesbaarnl

A. Schaap Gemeenlandsln 34 1276 AX Huizen (diaken “de Brug”)         5261668           aart.schaaponleesbaarziggoonleesbaarnl